Prosimy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania.

Młodzi w Łodzi

Uczelnie w Łodzi

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Dzisiejsza Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (ASP Łódź) została powołana w 1945 r. jako ukoronowanie wieloletnich starań wybitnych polskich artystów awangardowych z Władysławem Strzemińskim na czele. Była to pierwsza uczelnia artystyczna w Polsce, której program nawiązywał do nowatorskich idei Bauhausu.

ASP Łódź oferuje dziś całe spektrum specjalności artystycznych i projektowych, w tym unikalne w kraju programy z zakresu projektowania mody i biżuterii czy zastosowania technik teatralnych, filmowych i telewizyjnych. Akademia oferuje jednak także oparte na swoim bogatym dorobku kierunki w dziedzinie tkaniny artystycznej, projektowania graficznego czy malarstwa. 17 katedr, 110 pracowni i 179 pedagogów (w tym 32 profesorów tytularnych) opiekuje się 1117 studentami kształcącymi się na poziomie licencjackim i magisterskim. Od niedawna uczelnia dysponuje jednym z najnowocześniejszych akademickich studiów komputerowych w Polsce z 64 stanowiskami pracy CYCERON. Od 2013 roku funkcjonują archiwum i biblioteka, działające w ramach Centrum Nauki i Sztuki, a także Centrum Promocji Mody z multimedialną aulą wyposażoną w nowoczesny system oświetlenia, dźwięku i prezentacji, w tym interaktywny wybieg (najdłuższy w Europie i drugi najdłuższy na świecie!). Wszystkie nowe budynki, jak również dotychczasowa siedziba ASP w Łodzi, oddane są do dyspozycji studentów, dzięki czemu mogą oni się  rozwijać w duchu postępu i potrzeb współczesnego konsumenta sztuki i projektowania.

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi posiada 4 wydziały: Wydział Grafiki i Malarstwa, Wydział Tkaniny i Ubioru, Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz oraz Wydział Sztuk Wizualnych. Jako jedyna wśród państwowych uczelni wyższych w Polsce oferuje możliwość uzyskania tytułu magistra na kierunku Projektowanie Ubioru. Nieustannie poszerza ofertę studiów podyplomowych o nowe, unikatowe kierunki jak np. Projektowanie Kulinariów.

ASP Łódź prowadzi wymianę studentów i pedagogów z 40 artystycznymi uczelniami zagranicznymi. Dużą wagę przywiązujemy także do aktywności prowadzonych przez uczelnię galerii, prezentujących szerszej publiczności dorobek Akademii i wzbogacających wiedzę społeczności akademickiej o aktualnych prądach artystycznych.

Dwie coroczne imprezy posiadają szczególne znaczenie dla naszych studentów. Pierwszą z nich jest Konkurs im. Strzemińskiego, którego celem jest identyfikacja i prezentacja najciekawszych i najbardziej innowacyjnych prac studenckich, zarówno w dziedzinie sztuk pięknych jak i projektowania. Druga to wystawa „Rocznik”, organizowana w bliskiej współpracy z Centralnym Muzeum Włókiennictwa, będąca konfrontacją najnowszych i najlepszych prac dyplomowych powstałych na wszystkich wydziałach. Studenci ASP mają niepowtarzalną okazję do wzięcia czynnego udziału w wystawach organizowanych podczas międzynarodowych imprez artystycznych takich jak : Fashion Week, Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki, Festiwal Łódź Design.

Zakwaterowanie i życie studenckie

Studenci Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi mają do dyspozycji 90 miejsc w Domu Studenta mieszczącego się w Łodzi przy ul. Młynarskiej 42a.Studenci ASP samodzielnie organizują swoje wystawy w dwóch galeriach mieszczących się na terenie Akademii. Studenci podejmują także wiele działań artystycznych. Najbardziej spektakularną inicjatywą jest Festiwal Sztuki Wideo pt. ”Punkt Widzenia”, który w tym roku otrzymał miano międzynarodowego.

Współpraca zagraniczna

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi uczestniczy w programie LLP Erasmus i konsekwentnie realizuje politykę umiędzynarodowienia uczelni. Aktualnie współpracuje z ponad czterdziestoma uczelniami z niemal wszystkich krajów europejskich w zakresie mobilności studentów i kadry dydaktycznej. Studenci nie tylko mogą korzystać
z szerokiej oferty wyjazdów na studia czy praktyki, ale również uczestniczyć w warsztatach, seminariach i wystawach organizowanych we współpracy z partnerami z Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Słowacji, Czech, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii.

Czy wiesz, że … 

  • uczelnia realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach których studenci biorą udział w szkoleniach i seminariach prowadzonych przez wybitne osoby – autorytety w danych dziedzinach artystycznych

  • na uczelni istnieje Laboratorium Działań Artystycznych, które zajmuje się organizacją warsztatów plastycznych dla dzieci

KONTAKT

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121
91-726 Łódź
tel.: +48 42 2547 408
faks: +48 42 2547 418
e-mail: kancelaria@asp.lodz.pl
www: www.asp.lodz.pl/en

 

www.asp.lodz.pl