Prosimy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania.

Młodzi w Łodzi

Uczelnie w Łodzi

Politechnika Łódzka

Różnorodność oferty kształcenia Politechniki Łódzkiej gwarantuje zdobycie kompetencji w różnych dziedzinach nauk technicznych. To z kolei jest niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy wysokiej klasy specjalistom z wielu gałęzi przemysłu. Obserwowany współcześnie postęp w różnych dziedzinach codziennego życia dokonuje się w znacznej mierze dzięki technice i technologii. Nauki techniczne ciągle się rozwijają, poszerzają zakres swych działań, aby udoskonalać rzeczywistość.

W tym duchu należy postrzegać Politechnikę Łódzką. Nadal ewoluujemy, nie tylko w kierunku rozwoju dziedzin nauki, technologii, ale też infrastruktury uczelnianej. Budujemy obiekty dydaktyczne czy sportowe, aby nasi studenci mogli w bardzo dobrych warunkach kształcić się i odpoczywać. Jesteśmy najlepszą uczelnią wyższą w regionie łódzkim, 4. politechniką w Polsce według edukacyjnego rankingu dziennika „Rzeczpospolita” i wydawnictwa „Perspektywy”. To daje nam siłę i utwierdza w przekonaniu, że jesteśmy w gronie najlepszych. Na taki wynik składa się nie tylko oferta kształcenia, kreatywna kadra, ale przede wszystkim ambitne programy naukowe i otwartość na pomysły młodych ludzi. Współpraca Politechniki Łódzkiej z uczelniami w Europie i na świecie gwarantuje wiele możliwości wyjazdów w ramach wymiany, staży i praktyk studenckich. Ponad 60 Studenckich Kół Naukowych, wiele organizacji studenckich to nie tylko sposób zdobycia wiedzy, wykształcenia, ale też rozwijania zainteresowań, poszerzania horyzontów i dobra zabawa.

Jako jedna z niewielu uczelni w Polsce Politechnika wyróżnia się certyfikatem Komisji Europejskiej ECTS Label. To europejskie wyróżnienie świadczy o tym, że nasza uczelnia spełnia standardy określone w systemie ECTS (europejski system transferu i akumulacji punktów), jest dowodem wysokiej jakości kształcenia i właściwej organizacji procesu studiów.

Aby dostać się na Politechnikę Łódzką należy zdać maturę z matematyki, języka obcego, fizyki lub chemii. Jest też kilka wyjątków, o których informujemy na stronie internetowej Rekrutacji. Chętni na architekturę i urbanistykę oraz na wzornictwo muszą zdać egzamin z uzdolnień plastycznych, a żeby studiować w IFE (Centrum Kształcenia Międzynarodowego) przyda się egzamin z drugiego języka obcego.  Szczegóły dotyczące rekrutacji na bieżąco aktualizowane są na stronie www.rekrutacja.p.lodz.pl

Politechnika obecnie proponuje 36 kierunków studiów na 9 Wydziałach i 5 jednostkach między – i pozawydziałowych. Daje to szerokie pole do wyboru kandydatom, którzy w procesie rekrutacji wybierają 8 kierunków przy składaniu dokumentów. Aby poznać szczegóły studiowania na każdym z kierunków polecamy odwiedzanie naszej uczelni w ramach Drzwi Zawsze Otwartych, szukanie stoiska PŁ na targach edukacyjnych i zaglądanie na stronę internetową www.p.lodz.pl

Od 1992 PŁ prowadzi studia całkowicie w języku angielskim lub francuskim w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (International Faculty of Engineering - IFE). Obecnie w IFE kształci się ponad 1000 studentów z Polski i z zagranicy.

PŁ prowadzi szeroką współpracę z władzami miasta i regionu oraz największymi pracodawcami. Owocuje ona licznymi programami stypendialnymi i stażami. W ramach programu Młodzi w Łodzi do studentów PŁ trafiło najwięcej stypendiów ufundowanych przez firmy z regionu łódzkiego.

PŁ należy do elitarnego grona objętego Programem Stypendialnym dla Liderów (GE Foundation Scholar-Leaders Program). Co roku najwięcej stypendystów General Electric to studenci Politechniki. Poza tym uczelnia oferuje stypendia motywacyjne dla najlepszych studentów oraz pomoc socjalną.

Biuro Karier wspiera studentów w poszukiwaniu pracy i podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju zawodowego oraz pobudza w żakach inicjatywę zakładania własnej działalności gospodarczej.

Politechnika Łódzka jest szeroko otwarta na studentów niepełnosprawnych. O ich potrzeby troszczy się Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej to specjalna jednostka, która prowadzi zajęcia z języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski) dla studentów i doktorantów na wszystkich wydziałach Politechniki Łódzkiej. Centrum prowadzi także zajęcia z języka polskiego dla studentów zagranicznych.

Wyjątkowy jest 32-hektarowy kampus uczelni. Jednostki dydaktyczne oprócz nowoczesnych budynków zajmują także zabytkowe fabrykanckie wille i obiekty pofabryczne przystosowane do potrzeb kształcenia i prowadzenia badań. W kampusie są też sklepy, kluby studenckie, poczta, stołówka, przychodnia lekarska, sala widowiskowa, galerie sztuki. Na studentów spoza Łodzi czeka prawie 3 tys. miejsc w 9 akademikach.

Politechnika Łódzka
Sekcja Rekrutacji
ul. Radwańska 29
90-924 Łódź
tel.:  42  636 61 58, 42  631 20 92
fax.  42  636 74 77
www.p.lodz.pl

www.p.lodz.pl