Prosimy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania.

Młodzi w Łodzi

Uczelnie w Łodzi

Uniwersytet Łódzki jest jedną z największych, liczących się polskich uczelni wyższych. Najwyższą jakość oferowanej edukacji potwierdzają Certyfikaty Jakości Kształcenia przyznane przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną (UKA). W 2010 r. Uniwersytet Łódzki uzyskał tytuł Uczelnia Roku w plebiscycie Studenckiego Forum Business Centre Club. UŁ obecny jest również w takich światowych rankingach jak QS World University Ranking, Webometrics czy GreenMetric.

Studiuje tu blisko 50 tysięcy młodych ludzi, a pracuje niemal 4 tysiące osób, w tym ponad 2,5 tysiąca nauczycieli akademickich.

Uniwersytet Łódzki tworzy 12 wydziałów:
* Biologii i Ochrony Środowiska
* Chemii
* Ekonomiczno-Socjologiczny
* Filologiczny
* Filozoficzno-Historyczny
* Fizyki i Informatyki Stosowanej
* Matematyki i Informatyki
* Nauk Geograficznych
* Nauk o Wychowaniu
* Prawa i Administracji
* Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
* Zarządzania
oraz Filia w Tomaszowie Mazowieckim

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej jeszcze bardziej wzrosła rola i znaczenie uczelni wyższych. Dlatego stworzyliśmy programy studiów, które są odpowiedzią na potrzeby europejskiego rynku pracy. Każdego roku monitorujemy zachodzące przemiany i staramy się, aby proponowane przez nas formy i treści kształcenia były oparte na współczesnych nurtach i reprezentowały wysoki europejski poziom.

Prowadzimy prestiżowe Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze i Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne. Uczymy na studiach doktoranckich i studiach podyplomowych oraz kształcimy na kierunkach prowadzonych w całości w językach obcych. Dzięki współpracy z uczelniami zagranicznymi w Uniwersytecie Łódzkim można studiować na kierunkach menedżerskich (w tym Executive MBA czy w zakresie komercjalizacji innowacyjnych przedsięwzięć i nowych technologii) lub prawniczych, których ukończenie gwarantuje otrzymanie dyplomów 2 uczelni – Uniwersytetu Łódzkiego oraz uczelni zagranicznej: Uniwersytetu Jean Moulin Lyon 3, Universitat Regensburg, Towson University, the R.H. Smith School of Business, University of Maryland, Uniwersytetu François-Rabelais w Tours, Central University of Applied Sciences w Finlandii, a także University of Texas w Austin.

 Czy wiesz, że:
•    dzięki wprowadzeniu Europejskiego Systemu Transferu Punktów Kredytowych na wszystkich kierunkach studiów i podpisaniu ponad 600 umów dwustronnych w ramach programu Erasmus z przeszło 300 instytucjami partnerskimi otwieramy naszym studentom drogę do karier międzynarodowych, umożliwiając wyjazdy stypendialne oraz na praktyki do kilkudziesięciu uczelni zagranicznych oraz firm międzynarodowych;
•    UŁ wprowadza wspólne programy nauczania z uczelniami z Ukrainy i Chin;
•    nasze kierunki studiów posiadają Certyfikaty Jakości Kształcenia przyznane przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną (UKA), wiele z nich otrzymało pozytywną opinię jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Warto wspomnieć, że informatyka i ekonometria na naszej uczelni cieszy się oceną wyróżniającą PKA;
•    w UŁ funkcjonują 3 Biura Karier Zawodowych, których celem jest ułatwianie absolwentom UŁ wejścia na rynek pracy, pomoc w kształtowaniu ścieżki kariery poprzez poradnictwo i pośrednictwo pracy, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, umożliwienie pracodawcom znalezienia najodpowiedniejszych kandydatów na oferowane miejsca pracy oraz praktyki
•    w ramach bloku dydaktycznego studenci drugiego i trzeciego roku odbywają 1-miesięczne praktyki w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych. Ponadto, studenci zainteresowani pracą UŁ mogą odbyć  4-tygodniowe praktyki w wybranych jednostkach UŁ np. Centrum Promocji UŁ.
•    nasza uczelnia oferuje wiele form wsparcia finansowego dla studentów m.in. stypendia socjalne, za wyniki w nauce, wyniki w sporcie oraz zapomogi;
•    UŁ dysponuje ponad 4000 miejscami w 10 domach studenckich – zapraszamy do wirtualnego spaceru: http://cos.uni.lodz.pl/wp-content/ULspacery/ULosiedle/index.html
•    UŁ to również Miejski Punkt Kultury PREXER-UŁ (ul. Pomorska 39/41) gdzie możesz obejrzeć ciekawą wystawę bądź wziąć udział w spotkaniach poruszających aktualne tematy organizowanych przez Stowarzyszenie TOPOGRAFIE.
•    … oraz Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu czyli nowoczesny obiekt złożony z hali sportowej, pływalni, sali gimnastyki zdrowotnej, siłowni damskiej i męskiej, oraz gabinetu odnowy biologicznej (wirtualny spacer: http://cos.uni.lodz.pl/wp-content/ULspacery/CWFiSUL/index.html). W kadrze olimpijskiej na igrzyska w Pekinie 2008 znalazło się troje studentów naszej uczelni, a w kadrze polskich studentów na XXV Letnią Uniwersjadę w Belgradzie w 2009 sześcioro. W 2009, 2010 i 2011 oraz 2013 roku w Akademickich Mistrzostwach Europy w siatkówce plażowej studenci Uniwersytetu Łódzkiego zdobyli złote medale.

Zobacz nasz FILM PROMOCYJNY.

Więcej na stronie: www.uzo.uni.lodz.pl

www.uni.lodz.pl