Prosimy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania.

Młodzi w Łodzi

Uczelnie w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi – Pasja nauki!

•    jedna z największych uczelni medycznych w Polsce
•    prawie 8 500 studentów
•    w tym 200 studentów zagranicznych na studiach anglojęzycznych
•    wymiana studentów (Erasmus, IAESTE, Score) z kilkudziesięcioma uczelniami partnerskimi
•    kilkanaście tysięcy kandydatów każdego roku
•    licea patronackie – I, III, XIII, XXVI oraz XXXIII LO w Łodzi oraz LO w Konstantynowie Łódzkim
•    klasa patronacka o profilu Chemia i nauki o życiu w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego
•    sfinansowane ze środków unijnych Centrum Dydaktyczne - jeden z najnowocześniejszych obiektów w Polsce
     - nowoczesna aula mieszcząca 1000 osób
     - 20 sal ćwiczeniowo-seminaryjnych
     - sale komputerowe (180 stanowisk dydaktycznych)
     - najnowocześniejsze w Polsce centrum stomatologiczne
     - wyjątkowe w skali Europy laboratoria
     - systemy komputerowe oraz nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne
     - najnowsza aparatura dydaktyczna i laboratoryjna
•    baza kliniczna w postaci 4 potężnych szpitali uniwersyteckich
•    liczne sukcesy młodych naukowców – wyróżnienia krajowe i międzynarodowe, granty badawcze
•    kilkanaście kierunków w ramach 5 wydziałów
     - Wydział Farmaceutyczny
     - Wydział Lekarski
     - Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
     - Wydział Nauk o Zdrowiu
     - Wydział Wojskowo-Lekarski
•    studia na Wydziale Lekarskim prowadzone w oparciu o program odpowiadający europejskim standardom kształcenia
•    unikatowa w skali kraju propozycja dla absolwentów ratownictwa medycznego – studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne ze specjalnością medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe
•    jedyny w Polsce kierunek kształcący oficerów lekarzy dla wojskowej służby zdrowia - kierunek lekarski na Wydziale Wojskowo-Lekarskim, prowadzony we współpracy z MON
•    4 domy studenckie
•    2 kluby studenckie - Medyk i Synapsa
•    obozy wakacyjne, zimowe, sportowe, obozy „roku zero”
•    Biuro Obsługi Studiów (BOS) – czuwa m.in. nad bezproblemowym przebiegiem procesu rekrutacji, przyznawaniem stypendiów oraz miejsc w akademikach, tworzeniem i koordynowaniem planów zajęć, organizowaniem szkoleń, efektywnym działaniem Elektronicznego Systemu Obsługi Studiów
•    w ramach BOS działają:
      - Dział Rekrutacji i Kształcenia
      - Dział ds. Bytowych Studentów
      - Dział Planowania Dydaktyki
      - Akademickie Biuro Karier
      - Główny Specjalista ds. Osób Niepełnosprawnych
•    ponad 60 kół naukowych
•    12 organizacji studenckich
•    łódzki oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland - największa na świecie organizacja studencka
•    Młoda Farmacja - sekcja studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
•    Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii (PTSS)
•    Studenckie Towarzystwo Naukowe - pierwszy krok do kariery naukowej
•    Chór UM w Łodzi
•    AZS – od 2010 r. najlepszy Uczelniany Klub AZS wśród uczelni medycznych

Dane kontaktowe uczelni:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
www.umed.pl
www.drzwiotwarte.umed.lodz.pl

Dane kontaktowe Działu Rekrutacji:
pl. gen. J. Hallera 1
90-647 Łódź
tel.: (42) 272 51 77, (42) 272 51 78, (42) 272 51 79, (42) 272 51 80
e-mail: rekrutacja@umed.lodz.pl

www.umed.pl